Chủ đề có bài mới
 Bài viết mớiBị động với INCREASE, REDUCE và RAISE?

 peace  2013-06-27T18:36:52Z

 • Trả lời: 3
 • Xem: 7,072

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-08T15:30:17Z
 Bài viết mớiDùng ALTHOUGH sao sai?

 peace  2013-06-27T17:59:38Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,114

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-08T14:32:06Z
 Bài viết mớiONE thay cho HE/SHE hay THEY?

 Vĩnh Thụy  2013-09-30T07:59:42Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,033

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-08T14:16:11Z
 Bài viết mớiCách dùng IF

 simba  2013-06-27T05:16:14Z

 • Trả lời: 2
 • Xem: 6,744

Bài cuối Bởi: thonglee   2014-03-21T15:16:40Z
 Bài viết mớiDùng THERE WAS?

 lovelydog  2013-06-27T15:27:37Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,155

Bài cuối Bởi: trind09   2013-11-20T13:02:01Z
 Bài viết mớiBECAUSE sai?

 lovelydog  2013-06-27T17:01:41Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,142

Bài cuối Bởi: trind09   2013-11-20T12:45:10Z
 Bài viết mới"However" khác "whereas" ?

 lovelydog  2013-06-27T17:18:29Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,926

Bài cuối Bởi: trind09   2013-11-20T12:40:18Z
 Bài viết mớiWhile, Whilst, Whereas, As khác nhau?

 lovelydog  2013-06-27T17:30:49Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 9,719

Bài cuối Bởi: trind09   2013-11-20T12:32:55Z
 Bài viết mới"Are friends" hay " have been friends"?

 peace  2013-06-27T17:46:25Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,342

Bài cuối Bởi: trind09   2013-11-20T12:27:31Z
 Bài viết mớiThì Qúa Khứ miêu tả người sống?

 Hoa Anh Đào  2013-09-23T06:53:38Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,480

Bài cuối Bởi: hummingbird   2013-09-23T07:08:23Z
 Bài viết mới"Highest" hay "the highest"?

 sunset  2013-06-26T16:44:03Z

 • Trả lời: 8
 • Xem: 10,714

Bài cuối Bởi: hummingbird   2013-08-19T19:23:06Z
 Bài viết mới"Interesting enough" hay "Interestingly enough"?

 Louise  2013-08-07T16:32:40Z

 • Trả lời: 9
 • Xem: 11,156

Bài cuối Bởi: phuongthao   2013-08-08T07:24:37Z
 Bài viết mớiTHE trước Danh từ số nhiều?

 smile  2013-06-28T05:33:45Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 3,864

Bài cuối Bởi: phuongthao   2013-06-28T07:27:29Z
 Bài viết mớiTHE với "highest" và “higher"

 smile  2013-06-28T06:18:54Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,016

Bài cuối Bởi: phuongthao   2013-06-28T07:21:47Z
 Bài viết mớiTHE với nghĩa chung chung?

 smile  2013-06-28T05:49:46Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,122

Bài cuối Bởi: hummingbird   2013-06-28T07:08:29Z
 Bài viết mới“Young and old” hay “the young and the old” ?

 simba  2013-06-27T08:48:27Z

 • Trả lời: 3
 • Xem: 5,479

Bài cuối Bởi: hummingbird   2013-06-28T07:01:53Z
 Bài viết mớiCách dùng SOME, ALL

 Trang Thanh  2013-05-26T17:01:21Z

 • Trả lời: 2
 • Xem: 5,897

Bài cuối Bởi: lovelydog   2013-06-27T16:56:23Z
 Bài viết mớiSửa 5 lỗi trong đoạn sau

 lovelydog  2013-06-27T15:48:28Z

 • Trả lời: 0
 • Xem: 4,168

Bài cuối Bởi: lovelydog   2013-06-27T15:48:28Z
 Bài viết mớiTHOSE đứng 1 mình?

 lovelydog  2013-06-27T14:51:59Z

 • Trả lời: 0
 • Xem: 4,416

Bài cuối Bởi: lovelydog   2013-06-27T14:51:59Z
 Bài viết mớiDùng MUCH ADVICE được không?

 simba  2013-06-27T05:11:52Z

 • Trả lời: 0
 • Xem: 4,521

Bài cuối Bởi: simba   2013-06-27T05:11:52Z
 Chủ đề có bài mới
Chuyển nhanh đến  
Bài viết mới
Không có bài viết mới
Hot Topic (New Posts)
Hot Topic
Bài viết mới (Đã Khóa)
Không có bài viết mới (Đã Khóa)
Thông báo (Có bài viết mới)
Thông báo
Sticky (New Posts)
Chú ý
Bình chọn (Có bài viết mới)
Poll
Đã chuyển