Chủ đề có bài mới
 Bài viết mớiBị động với INCREASE, REDUCE và RAISE?

 peace  2013-06-27T18:36:52Z

 • Trả lời: 3
 • Xem: 7,367

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-08T15:30:17Z
 Bài viết mớiDùng ALTHOUGH sao sai?

 peace  2013-06-27T17:59:38Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,173

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-08T14:32:06Z
 Bài viết mớiONE thay cho HE/SHE hay THEY?

 Vĩnh Thụy  2013-09-30T07:59:42Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,091

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-08T14:16:11Z
 Bài viết mớiCách dùng IF

 simba  2013-06-27T05:16:14Z

 • Trả lời: 2
 • Xem: 6,814

Bài cuối Bởi: thonglee   2014-03-21T15:16:40Z
 Bài viết mớiDùng THERE WAS?

 lovelydog  2013-06-27T15:27:37Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,210

Bài cuối Bởi: trind09   2013-11-20T13:02:01Z
 Bài viết mớiBECAUSE sai?

 lovelydog  2013-06-27T17:01:41Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,194

Bài cuối Bởi: trind09   2013-11-20T12:45:10Z
 Bài viết mới"However" khác "whereas" ?

 lovelydog  2013-06-27T17:18:29Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,984

Bài cuối Bởi: trind09   2013-11-20T12:40:18Z
 Bài viết mớiWhile, Whilst, Whereas, As khác nhau?

 lovelydog  2013-06-27T17:30:49Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 9,770

Bài cuối Bởi: trind09   2013-11-20T12:32:55Z
 Bài viết mới"Are friends" hay " have been friends"?

 peace  2013-06-27T17:46:25Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,389

Bài cuối Bởi: trind09   2013-11-20T12:27:31Z
 Bài viết mớiThì Qúa Khứ miêu tả người sống?

 Hoa Anh Đào  2013-09-23T06:53:38Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,541

Bài cuối Bởi: hummingbird   2013-09-23T07:08:23Z
 Bài viết mới"Highest" hay "the highest"?

 sunset  2013-06-26T16:44:03Z

 • Trả lời: 8
 • Xem: 11,059

Bài cuối Bởi: hummingbird   2013-08-19T19:23:06Z
 Bài viết mới"Interesting enough" hay "Interestingly enough"?

 Louise  2013-08-07T16:32:40Z

 • Trả lời: 9
 • Xem: 11,281

Bài cuối Bởi: phuongthao   2013-08-08T07:24:37Z
 Bài viết mớiTHE trước Danh từ số nhiều?

 smile  2013-06-28T05:33:45Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 3,919

Bài cuối Bởi: phuongthao   2013-06-28T07:27:29Z
 Bài viết mớiTHE với "highest" và “higher"

 smile  2013-06-28T06:18:54Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,071

Bài cuối Bởi: phuongthao   2013-06-28T07:21:47Z
 Bài viết mớiTHE với nghĩa chung chung?

 smile  2013-06-28T05:49:46Z

 • Trả lời: 1
 • Xem: 4,172

Bài cuối Bởi: hummingbird   2013-06-28T07:08:29Z
 Bài viết mới“Young and old” hay “the young and the old” ?

 simba  2013-06-27T08:48:27Z

 • Trả lời: 3
 • Xem: 5,557

Bài cuối Bởi: hummingbird   2013-06-28T07:01:53Z
 Bài viết mớiCách dùng SOME, ALL

 Trang Thanh  2013-05-26T17:01:21Z

 • Trả lời: 2
 • Xem: 5,961

Bài cuối Bởi: lovelydog   2013-06-27T16:56:23Z
 Bài viết mớiSửa 5 lỗi trong đoạn sau

 lovelydog  2013-06-27T15:48:28Z

 • Trả lời: 0
 • Xem: 4,213

Bài cuối Bởi: lovelydog   2013-06-27T15:48:28Z
 Bài viết mớiTHOSE đứng 1 mình?

 lovelydog  2013-06-27T14:51:59Z

 • Trả lời: 0
 • Xem: 4,460

Bài cuối Bởi: lovelydog   2013-06-27T14:51:59Z
 Bài viết mớiDùng MUCH ADVICE được không?

 simba  2013-06-27T05:11:52Z

 • Trả lời: 0
 • Xem: 4,565

Bài cuối Bởi: simba   2013-06-27T05:11:52Z
 Chủ đề có bài mới
Chuyển nhanh đến  
Bài viết mới
Không có bài viết mới
Hot Topic (New Posts)
Hot Topic
Bài viết mới (Đã Khóa)
Không có bài viết mới (Đã Khóa)
Thông báo (Có bài viết mới)
Thông báo
Sticky (New Posts)
Chú ý
Bình chọn (Có bài viết mới)
Poll
Đã chuyển