Speaking Part 3 (Discussion) - Chia sẻ kinh nghiệm tham gia thảo luận mở rộng với giám khảo.
 Bài viết mớiKhôn ngoan hay logic?

 Bình Yên  2013-08-29T05:26:00Z

  • Trả lời: 1
  • Xem: 2,615

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-09T07:59:26Z

 Bài viết mớiCó nên học thuộc mẫu

 IDM  2013-08-29T16:39:42Z

  • Trả lời: 2
  • Xem: 3,828

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-09T07:58:24Z

 Bài viết mới"I couldn't agree more."

 Hoa Mộc Lan  2013-09-01T14:22:40Z

  • Trả lời: 1
  • Xem: 2,719

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-09T07:56:58Z

 Bài viết mới"Daresay" có phải là "I think"?

 Vĩnh Thụy  2013-09-02T03:25:17Z

  • Trả lời: 1
  • Xem: 2,621

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-09T07:56:00Z

 Bài viết mớiBắt đầu bằng cách lặp lại

 Homesick  2013-09-06T08:42:44Z

  • Trả lời: 1
  • Xem: 3,850

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-09T07:54:52Z

 Bài viết mớiTìm câu hỏi về clothes?

 Yahoo  2013-09-08T12:06:18Z

  • Trả lời: 1
  • Xem: 3,066

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-09T07:54:05Z

 Bài viết mớiLuôn có follow up questions?

 Yahoo  2013-09-08T12:23:32Z

  • Trả lời: 1
  • Xem: 2,820

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-09T07:53:23Z

 Bài viết mớiPart 3 hỏi bao nhiêu câu?

 C2  2013-09-09T08:49:11Z

  • Trả lời: 1
  • Xem: 2,792

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-09T07:52:32Z

 Bài viết mới"Complex sentences" trong Speaking

 Cuộc Sống  2013-09-13T15:53:06Z

  • Trả lời: 1
  • Xem: 2,835

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-09T07:52:17Z

 Bài viết mớiThật sự không biết trả lời

 Dĩ Vãng  2013-09-15T14:48:42Z

  • Trả lời: 1
  • Xem: 3,047

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-09T07:50:35Z

 Bài viết mớiMáy thu âm phòng thi

 Dĩ Vãng  2013-09-15T16:19:41Z

  • Trả lời: 1
  • Xem: 2,998

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-09T07:48:54Z

 Bài viết mớiCách dùng "Just as"

 Nhã Kỳ  2013-09-16T08:09:32Z

  • Trả lời: 1
  • Xem: 3,005

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-09T07:47:58Z

 Bài viết mớiCấu trúc thể hiện sự không chắc chắn

 Nhã Kỳ  2013-09-16T08:24:15Z

  • Trả lời: 1
  • Xem: 2,947

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-09T07:47:02Z

 Bài viết mớiCách nào để give opion?

 Nhã Kỳ  2013-09-16T08:32:45Z

  • Trả lời: 1
  • Xem: 4,601

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-09T07:46:18Z

 Bài viết mớiChọn Topic

 Sài Gòn Cola  2013-09-17T17:40:58Z

  • Trả lời: 1
  • Xem: 2,746

Bài cuối Bởi: trind09   2023-07-09T07:44:34Z
Ai đang xem trang này?
    Bài viết mới
    Không có bài viết mới
    Hot Topic (New Posts)
    Hot Topic
    Bài viết mới (Đã Khóa)
    Không có bài viết mới (Đã Khóa)
    Thông báo (Có bài viết mới)
    Thông báo
    Sticky (New Posts)
    Chú ý
    Bình chọn (Có bài viết mới)
    Poll
    Đã chuyển
    • Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
    • Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
    • Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
    • Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
    • Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
    • Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.